کاربر آزمایشی ۱۶

کاربر آزمایشی ۱۶

کاربر آزمایشی
Work experience
 • پشتیبانی حرفه اییایده پردازان
  2017

  لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است

 • وردپرس مجنتوایده پردازان
  2014-2016

  لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک استلورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است

 • چارچوب Codeigniter، چارچوب Smartyگروه Firecode
  2009-2014

  لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ

 • جوملاگروه Firecode
  2009-2014

  لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک استلورم

 • PHP, JS, CCS, HTMLگروه Firecode
  2009-2014

  لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک استلورم

Education
 • دانشگاهایده پردازان
  2009-2011

  لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است

 • دانشگاهدانشگاه ویتنام
  2005-2010

  لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است

 • دبیرستانایده پردازان
  2002 -2005

  لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است

Honors & awards
 • ایده پردازان
  2009

  استاد PHP

 • استاد کامپیوتر
  2010

  استاد کامپیوتر

Skills
 • PHP
  100%
 • JS
  30%
 • CSS
  100%
 • HTML
  100%
 • Wordpress
  100%
 • Joomla
  80%

طرح

رنگ نمونه

لطفا فایل اسناد ما را بخوانید تا بدانید چگونه رنگها را تغییر دهید

رنگ پس‌زمینه

پیش زمینه